Beint ß lei­arkerfi vefsins

FŠ­ingarorlofssjˇ­ur

4.6.2008

Breytingar ß l÷gum um fŠ­ingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 tˇku gildi 1. j˙nÝ sl.

Þann 29. maí sl. samþykkti Alþingi Íslendinga stjórnarfrumvarp um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000, með síðari breytingum. Helstu ákvæði breytingalaganna eru þessi:

 

Gildistaka:

Lögin tóku gildi 1. júní sl. og eiga við um rétt foreldra barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur 1. júní 2008 eða síðar. Breytingar þær sem mælt er fyrir um í lögunum taka ekki til foreldra barna sem eru fædd, ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur fyrir 1. júní 2008. Mæður sem hafa nýtt sér rétt sinn til að hefja töku fæðingarorlofs fyrir áætlaðan fæðingardag, en börn þeirra fæðast 1. júní 2008 eða síðar, öðlast rétt í samræmi við hin nýju lög.

 

Fæðingarorlofssjóður – launþegar/sjálfstætt starfandi:  

Báðir foreldrar geta nú hafið töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag barns.

 

Fjölgað er tilvikum þar sem réttur foreldra er yfirfæranlegur:

o      Í þeim tilvikum er annað foreldrið andast á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi færist réttur þess látna yfir til eftirlifandi foreldris.

o      Foreldri sem er ófært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss eða afplánunar refisvistar um að annast barn sitt á fyrstu átján mánuðunum eftir fæðingu þess er heimilt að framselja rétt sinn til fæðingarorlofs sem það hefur ekki þegar nýtt sér til hins foreldrisins að hluta eða öllu leyti. Hið sama gildir um ættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur.

 

Viðmiðunartímabil til útreiknings launa hjá launþegum breytist þannig að miðað verður við 12 mánaða samfellt tímabil sem lýkur sex mánuðum fyrir fæðingardag barns eða þann dag sem barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur. Til launa teljast hvers konar laun og aðrar þóknanir samkvæmt lögum um tryggingagjald. Einungis skal miða við meðaltal heildarlauna fyrir þá mánuði á viðmiðunartímabili sem foreldri hefur verið á innlendum vinnumarkaði, sbr. einnig 2. mgr. 13. gr. a. en þar segir:

 

a.     orlof eða leyfi samkvæmt lögum, kjarasamningi eða ráðningarsamningi þótt               ólaunað sé að hluta eða öllu leyti,

b.      sá tími sem foreldri fær greiddar atvinnuleysisbætur, er á biðtíma eftir slíkum bótum eða hefði átt rétt á þeim hefði foreldrið skráð sig án atvinnu samkvæmt gildandi lögum um atvinnuleysistryggingar,

c.      sá tími sem foreldri fær greidda sjúkra- eða slysadagpeninga, er á biðtíma eftir dagpeningum eða hefði átt rétt á þeim hefði foreldri sótt um þá til Tryggingastofnunar ríkisins samkvæmt gildandi lögum um almannatryggingar, eða fær greiðslur úr sjúkrasjóði stéttarfélags enda hafi foreldri látið af launuðum störfum af heilsufarsástæðum,

d.      sá tími sem foreldri nýtur bóta frá tryggingafélagi sem koma í stað launa vegna tímabundins atvinnutjóns af völdum slysa,

e.      sá tími er foreldri fær tekjutengdar greiðslur skv. III. kafla laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna eða hefði átt rétt á slíkum greiðslum hefði foreldri sótt um þær til Tryggingastofnunar ríkisins.

 

Þegar um þessar greiðslur er að ræða skal taka mið af þeim viðmiðunartekjum sem þær miðuðust við og skal aldrei taka mið af hærri fjárhæð en nemur þeim viðmiðunartekjum enda þótt foreldri hafi fengið mismuninn milli þessara greiðslna og viðmiðunartekna bættan samhliða greiðslunum. Aldrei skal miða við færri mánuði en fjóra við útreikning á meðaltali heildarlauna.

 

Mánaðarleg greiðsla til sjálfstætt starfandi einstaklings skal nema 80% af meðaltali reiknaðs endurgjalds sem greitt hefur verið tryggingagjald af og skal miða við eitt tekjuár á undan fæðingarári barns eða því ári er barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur. Að öðru leyti gilda reglur um launþega eins og við á.

 

Taka skal til greina starfstíma foreldra í öðrum EES-ríkjum hafi það starfað á innlendum vinnumarkaði a.m.k. síðasta mánuðinn á 6 mánaða tímabilinu. Skilyrði er að foreldri hafi hafið störf á innlendum vinnumarkaði innan tíu virkra daga frá því það hætti störfum á vinnumarkaði í öðru EES-ríki.

 

Vinnumálastofnun er falið eftirlit með framkvæmd laganna.

 

Fæðingarstyrkur til foreldra utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi: 

Fjölgað er tilvikum þar sem réttur foreldra er yfirfæranlegur:

o      Í þeim tilvikum er annað foreldrið andast á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi færist réttur þess látna yfir til eftirlifandi foreldris.

o      Foreldri sem er ófært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss eða afplánunar refisvistar um að annast barn sitt á fyrstu átján mánuðunum eftir fæðingu þess er heimilt að framselja rétt sinn til fæðingarstyrks sem það hefur ekki þegar nýtt sér til hins foreldrisins að hluta eða öllu leyti. Hið sama gildir um ættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur.

 

Forsjárlaust foreldri fær rétt til fæðingarstyrks liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við barnið þann tíma sem greiðsla fæðingarstyrks stendur yfir.

 

Fæðingarstyrkur til foreldra í fullu námi: 

Fjölgað er tilvikum þar sem réttur foreldra er yfirfæranlegur:

o      Í þeim tilvikum er annað foreldrið andast á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi færist réttur þess látna yfir til eftirlifandi foreldris.

o      Foreldri sem er ófært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss eða afplánunar refisvistar um að annast barn sitt á fyrstu átján mánuðunum eftir fæðingu þess er heimilt að framselja rétt sinn til fæðingarstyrks sem það hefur ekki þegar nýtt sér til hins foreldrisins að hluta eða öllu leyti. Hið sama gildir um ættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur.

 

Forsjárlaust foreldri fær rétt til fæðingarstyrks liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við barnið þann tíma sem greiðsla fæðingarstyrks stendur yfir.

 

Þegar foreldri hefur flutt lögheimili sitt tímabundið og stundar fjarnám við íslenskan skóla getur það öðlast rétt til fæðingarstyrks námsmanna ef önnur skilyrði námsmanna eru uppfyllt.

 

Heimilt verður að greiða móður fæðingarstyrk þó hún uppfylli ekki skilyrði um viðunandi námsárangur og/eða ástundun enda hafi hún ekki getað stundað nám á meðgöngu vegna meðgöngutengdra heilsufarsástæðna. Skal hún leggja fram vottorð þess sérfæðilæknis sem hefur annast hana á meðgöngu ásamt staðfestingu frá skóla um að hún hafi verið skráð í fullt nám. 

Enska / englishReiknivÚl - ˙treikningur grei­slna┌rskur­ir ˙rskur­arnefndar fŠ­ingar- og foreldraorlofsmßlaLŠknagßttSpurt og svara­┴ttu von ß barniisland.isNorrŠn vefgßtt um almannatryggingar

Samskipti


Fæðingarorlofssjóður:
Strandgata 1, 530 Hvammstanga
Kt. 450101-3380
Banki: 0111-26-1800

Opnunartímar:
Hvammstangi frá 9-15.
Kringlan 1 Reykjavík, sjá hér.
Aðrar þjónustuskrifstofur, sjá hér. 

Símatímar:
Alla virka daga frá 9-15.

Sími: 515-4800
Fax: 582-4850
Netfang: faedingarorlof@vmst.is

Text marker
Hefur þú ábendingu um
hvernig bæta megi þjónustu
Fæðingarorlofssjóðs?

 Ábendingar 

 


Slˇ­:

FrÚttir

Stjˇrnbor­

ForsÝ­a vefsins StŠkka letur Minnka letur Senda ■essa sÝ­u Prenta ■essa sÝ­u VeftrÚ Hamur fyrir sjˇnskerta

Mynd

FŠ­ingarorlofssjˇ­ur